Indflytning

Ved indflytning, udleveres vores velkomstmappe.

Man skal være opmærksom på, at der i boligen kun forefindes elektrisk seng.

Man skal derfor selv medbringe alt andet som sengetøj gardiner, møbler, håndklæder, ens private garderobe osv.

Vigtigt er, at medbringe aktuelle medicin og diverse hjælpemidler.

Eneste krav der er til indretningen, er en god loftsbelysning, så personalet kan se og hjælpe under de mørke timer.

Så frem man får eller har behov for kørestol, fjernes eller frarådes  eventuelt gulvtæpper, dette af hensyn til friktionen og arbejdsmiljøet.

Efter tre måneder, inviterer vi til en opfølgning af indflytningen og dagligdagen på Arendse.

Ved accept inviteres gerne en pårørende med.

Det er vigtigt for både dig som ny beboer og personalet, at vi fra starten får et godt samarbejde med dine nærmeste pårørende. Vi ser altid frem til et godt samarbejde, hvor vi gerne indgår aftaler om, hvem der følger med til eventuelle undersøgelser, indkøb og mærkning af tøj m.m.

For at understøtte din hverdag i din nye bolig, er det vigtigt, at både du selv og dine pårørende, guider og hjælper os med din livshistorie, så vi kan understøtte din hverdag ud fra dit tidligere liv.