Plejetestamente

Vejledning til plejetestamente

Et plejetestamente er en mulighed for dig, til at give udtryk for, hvilke forventninger du har til pleje og omsorg, hvis du en dag ikke længere selv kan give udtryk for dine ønsker.

Tilkendegivelser i et plejetestamente skal, så vidt det er muligt, inddrages via personalet ved tilrettelæggelsen af din pleje. Et plejetestamente kan herudover også hjælpe dine pårørende, hvis du på et tidspunkt selv får svært ved at udtrykke dine ønsker. Når plejetestamentet skal inddrages i tilrettelæggelsen af din pleje, er det op til dig eller dine pårørende at gøre personalet opmærksom på dette. Det originale plejetestamente skal opbevares hos dig eller dine pårørende.

Nedenstående plejetestamente er kun et eksempel på, hvad man kan give tilkendegivelser om i et plejetestamente. Det du skal tænke på, når du laver dit eget plejetestamente, er fx:

  • hvilke ønsker du har til din fremtid
  • hvilke ønsker du har til din dagligdag
  • hvad frygter du mest i forhold til din dagligdag, hvis du ikke selv kan styre den på et tidspunkt
  • hvad er vigtigt for andre at vide om dig og dit liv, hvis de skal hjælpe dig på bedst mulige måde
  • hvem kan du lide at være sammen med
  • hvad kan du lide at foretage dig
  • hvad kan du ikke lide

Et plejetestamente behøver ikke være skrevet på en bestemt måde. Det behøver ikke at være skriftligt, du kan f.eks. vælge at indtale det på bånd eller video/dvd.

OK-Fonden har udarbejdet et skema, til oprettelse af af et plejetestamente. Skemaet kan hentes her.