Tilbud

Huset har fast tilknyttede fagpersoner, for at kunne yde beboere og pårørendede optimale tilbud. Alle kan gøre brug af disse tilbud.

Vi har fast aftale med en frisør. Datoen for frisørsalonen åbningstid fremgår af husavisen Arendse Nyt.

Hver uge kommer vores fysioterapeut og støtter ved hjælpemiddelansøgninger, opmålinger, forflytninger, samt personlig vedledning både for beboere og personale.

Fast aftale med foddame, som kommer ca. hver 5-6 uge. Datoen fremgår af husavisen Arendse Nyt.

Præsten kommer hver den første onsdag i måneden og afholder gudstjeneste på 3. sal.Dette fremgår også af husavisen Arendse Nyt.

Foruden de faste fagpersoner, kommer der over året diverse tilbud på salg af tøj, sko m.m.

Disse tilbud vil blive synliggjort via husavisen Arendse Nyt og opslag på tavlerne i afdelingerne.