Kompetencer

Læring i hverdagen, arbejder vi på at udvikle, for at understøtte alles kompetancer.

Arendse arbejder også med udvikling af kompetenceskemaer på alle medarbejdere -  med fokus på en fremadrettet udvikling.

Arendse har ansat 10 forskellige faggrupper, der hver arbejder med deres kompetencer rettet mod vores beboere.

Vores mange forskellige kompetencer skal være med til at give vores beboere en hverdag, med støtte i de funktioner, som de selv har svært ved at klare samt faglig korrekt pleje - fysisk som psykisk.

Arendse er et sted, hvor kompetence og faglighed er i centrum.

Arendse har deltaget i et udviklingsprojekt, som er endt ud i " KUP ", kompetanceudviklingsplatform.

På denne platform kan huset fremover, arbejde statedisk med den fortsatte udvikling.