Aftenvagt

Vi søger 1 Social og sundhedsassistenter til aftenvagt.


Arendse er et plejehjem med plads til 25 borgere. Beboergruppen er bredt sammensat aldersmæssigt og mange er delvis selvhjulpne. Beboerne bor på en samlet etage.

Vi tager udgangspunkt i at stedet er borgerens hjem og at her er en hjemlig atmosfære. Fokus er på den enkelte borgers behov og ressourcer.

Vi lægger vægt på:

- at du er aktiv og faglig velfunderet

- er fleksibel, er mødestabil, ansvarsfuld og bevidst om egne kompetencer

- kan samarbejde bredt og kommunikere med kolleger såvel som beboere og pårørende

- at du formår at varetage alle plejemæssige opgaver hos den enkelte beboer

- at du kan rumme mange forskellige personligheder og adfærd

- at du ønsker at deltage i faglig udvikling, både gennem formelle kurser, men også ved intern udvikling gennem vidensdeling, supervision og refleksion

Vi tilbyder:

-      En god introduktion

-      Godt samarbejde med kolleger og ledelse

-      Mulighed for faglig sparring og samarbejde med det øvrige hus

-      Faglige udfordringer

-      En arbejdsplads i udvikling og med mulighed for at præge indsatsen

-      Samarbejde med kolleger på øvrige etager

-      En stilling hvor social- og sundhedsassistenter varetager en bred vifte af opgaver: eksempelvis grundlæggende sygepleje, medicinhåndtering, afholdelse af aktiviteter, behandling af sår og varetagelse af palliative forløb.

Ansøgningsfrist den 27. marts 2017, kl. 12.00

Samtaler afholdes løbende

For aftenvagt ligger arbejdstiden i tidsrummet 14-23 af 8 timers vagter, med arbejde hver

2. weekend.

Evt. henvendelse vedr. stillingen til Center Chef Maj Greifenstein, telefon: 39 10 56 51 eller

29 34 71 95. Mail: mgr@ok-fonden.dk

Ansøgning samt relevante papirer sendes til mgj@ok-fonden.dk

Løn - og ansættelsesforhold vil ske i henhold til gældende overenskomst og principperne i Ny løn