Udviklingssygeplejerske

Udviklingssygeplejerske  til OK plejehjemmet  Arendse.

Vi søger en udviklingssygeplejerske 37 timer.

Plejehjemmet OK-hjemmet Arendse, er et plejehjem , med 25 boliger. Hjemmet ligger centralt placeret i København, tæt på Fælledparken, gode indkøbsmuligheder på Østerbro og let adgang med offentlige transportmidler.

Vi er et lille hyggeligt plejehjem, som værdsætter tæt samarbejde med beboere og pårørende.

Vi lægger vægt på at skabe en hjemlig atmosfære, der hviler på faglighed, samvær, nærvær og medinddragelse. Vi arbejder med kontaktpersons ordning, og lægger vægt på genkendelighed, sammenhæng og inddragelse i dagligdagen.

Vi fokuserer på rehabilitering, dokumentation, forebyggelse af infektioner og medicinfejl, og på mad-måltider, som en vigtig del af hverdagen.

 

Om dig:

-Du er uddannet sygeplejerske og har kvalifikationer og erfaring inden for projektledelse, formidling, implemteringsopgaver og kvalitetssikring. Som person er du rolig, afbalanceret, tydelig, robust, rummelig og velformuleret i skrift og tale.

- Har videreuddannet dig inden for det sociale eller sundhedsfaglige område, gerne med diplom eller master uddannelse.

- I stillingen skal du bidrage i tæt samarbejde med ledergruppen til at sikre sammenhæng mellem borgernes behov, og institutionens faglige udvikling. Du skal kunne identificere fokusområder, der er relevante for kvalitetssikringen og udviklingen af den sundhedsfaglige og pædagogiske tilgang.

I dit daglige arbejde indgår du i et samarbejde med ledelsesteamet, udviklingssygeplejersken på Helenes Minde og center chefen.

 

Eksempler på dine arbejdsopgaver:

Kvalitetssikring af den sundhedsfaglige dokumentation og opfølgning på tilsynsrapporter.

At sikre den sundhedsfaglige dokumentation, kvalitetsudvikling og faglig udvikling.

Udarbejde, evaluere og justere instrukser og retningslinjer, og sikre at lovgivningsmæssige krav understøttes.

Dokumentation og måling af den pædagogiske og sygeplejefaglige indsats.

Implemtere  ny sygeplejefaglig viden.

Medvirke til at sikre en læringskultur.

Medvirke ved introduktion af nyt personale

Være superbruger på vores dokumentationssystem.

Vi forventer at du har:

Strategiske kompetencer og gode formidlingsevner

Erfaring fra geriatri, somatik og evt. psykiatri.

Kendskab til rehabilitering.

Erfaring med udarbejdelse at strategi- og handleplaner for udviklingen af sygeplejen.

Kompetencer til at bidrage til den samlede sygeplejefaglige udvikling i centret.

En anerkendende og åben tillidsvækkende personlighed.

At du har stor interesse og sympati for ældre borgere.

Vi tilbyder:

Et miljø hvor tværfagligt samarbejde er i fokus.

En god introduktion

Mulighed for faglig såvel som personlig udvikling.

En engageret gruppe af sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, og  hjælpere.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte centerchef Maj Greifenstein på 29347195, eller udviklingssygeplejerske Anette Lauritsen 39105657.

Ansættelse efter overenskomst med DSR.

Du kan læse mere om OK-Fonden, vores vision og værdier på www.OK-fonden.dk

Ansøgningsfristen er fredag d. 24.marts 2017, ansættelsessamtaler snarest herefter.

Arendse er en del af OK-fonden. Det er OK-fondens vision at livet skal leves-hele livet.