ÅRETS TRADITIONELLE TILBUD 2017

ÅRETS TRADITIONELLE TILBUD 2017

den 27. FEBRUAR TØNDESLAGNING Kl. 10.30

DEN 13. APRIL PÅSKeFROKOST

Den 27. april debataften for pårørende

den 12. maj  sT. BEDEDAG, HVEDER TIL FTERMIDDAGSKAFFEN

Den 5. juni pinsefrokost

den 23. JUNI markering af SANKT HANS AFTEN

den 28. SEPTEMBER fest for beboere & pårørende

den 31. oktober halloween middag på 2. sal kl. 12.30

den 7. december julehygge med pårørende

den 13. DECEMBER LUCIAOPTOG OG JULEhygge

den 24. DECEMBER JULEFEST

den 26. december julefrokost

den 31. DECEMBER NYTÅRSFEST