Hjemmet

Arendse skal være et attraktivt sted at bo. Vi ser det som vores vigtigste opgave at værne om brugernes 'form'. Derfor vægter vi forebyggelse og vedligeholdelsestræning lige så højt som pleje, omsorg og den praktiske bistand, vi giver vores beboere.

Men der skal mere til, for at alle parter oplever trivsel, som vi sætter så højt. I fællesskab har vi skabt et hyggeligt miljø med hjemlig stemning præget af glæde, tillid og tryghed. Det er vores opfattelse, at enhver beboer er unik og skal mødes og respekteres på egen præmisser. Derfor giver vi plads til den, der ønsker ro, men giver også mulighed til den, der ønsker en aktiv og oplevelsesrig dag.

Vi fokuserer i høj grad på aktivitet og forsøger at lave vores tilbud så brede som muligt, så vores beboere og brugere kan sammensætte deres hverdag ud fra egne ønsker og behov.

Vi laver i samarbejde med borgeren en handleplan indenfor de første 4 uger. Borgerens ressourcer og ønsker samt personalets observationer danner grundlag for de aftalte mål.  Det forventes at borgeren er en aktiv del af hverdagen på afdelingen alt efter formåen.

Hver beboer har sin egen kontaktperson, som udvælges ud fra den enkelte personales kvalifikationer og kompetencer i forhold til beboerens plejebehov.

Vi arbejder dagligt på at skabe en aktiv og meningsfyldt hverdag, hvor der er mulighed for at deltage i mange forskellige former for aktiviteter, som er tilpasset den enkeltes ønske og behov. Eksempler kan være kreativt arbejde, ture med egen bus, madlavningsgrupper, spil, sang og musik, højtlæsning, fysiurgisk træning og gymnastik.

Samtidig giver vi pleje samt støtte og yder vejledning i dagligdags gøremål.

Vi har en aktivitetsplan hvor månedens tilbud fremgår.

Informationsmateriale kan rekvireres ved at ringe eller send en mail. Du finder vores kontaktinformation her.